Betingelser for kjøp

Priser/Betaling

Alle priser er oppgitt i NOK og er inklusiv MVA.
Scandinavian Technology Netthandel tilbyr sikker betaling med VISA/Mastercard via PayEx.

Visa_MasterCard.png

Levering

Bestilte varer sendes med Posten, og frakt hos Scandinavian Technology Netthandel er kr. 75,- for pakker inntil 10 Kg. Ved større/ tyngre pakker beregnes frakt etter Posten sine satser.
Pakken blir som hovedregel postlagt innen 1 virkedag etter at vi har mottatt betalingen - så sant vi har varene på lager. Pakken vil være fremme hos mottakeren innen 3-4 virkedager etter at betalingen er registrert, avhengig av hvor i landet du bor.

Angrerett/Reklamasjon

Hvis du ikke er fornøyd har du ubetinget angrerett innen 14 dager (ifølge kjøpsloven).
Hvis du angrer kjøpet betaler du selv retur frakten. 
Ved feillevering eller det er feil på varen, erstatter vi også retur frakten og sender ny vare uten ekstra omkostninger.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer.

 

 

Under gjengis detaljert våre SALGSBETINGELSER (spesielt for bedriftskunder)

Generelt

For forholdet mellom kjøper og selger gjelder NL 92 ”alminnelige leveringsbetingelser” fastsatt bl.a. av Teknologibedriftenes Landsforening. Bestemmelsene i NL 92 gjelder såfremt ikke annet er angitt i disse betingelser eller ved skriftlig avtale mellom partene.

Tilbud

Alle tilbud er forbindtlige. Avtale er først inngått når selgerfirmaets ordrebekreftelse foreligger, eller varen er avsendt fra oss.

Priser

NB! For produkter som ligger ute på netthandelen med spesialpriser, gjelder ikke vanlige rabatter.

Selgeren har forbehold om og har rett til å regulere prisene dersom det oppstår endring i dennes innkjøpspriser, valutakurser, avgifter og i det alminnelige kostnadsnivået i Norge i tiden mellom bestilling og levering. Bestillinger for fremtidig leveranse faktureres etter den pris som er gjeldende på leveringstidspunktet. Dersom avviket i prisen er +/- 2 % mer enn ved bestillingstidspunktet, vil kunden bli kontaktet.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er 15 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes 2 % rente pr. mnd. Ved mislighold av betalingsbetingelsene gjelder kontant betaling før levering.

Forsinkelse

Om leveranse forsinkes eller forhindres på grunn av streik, lockout, blokade eller importforbud, uteblitt leveranse fra selgerens leverandør, transportvanskeligheter eller andre omstendigheter utenfor selgerens kontroll, har selgeren intet ansvar for en slik forsinkelse. Dette gjelder også om forsinkelsen eller hindringen oppstår ved utgangen av den avtalte leveringstid.

Levering

All varelevering er EXW selgers lager Algarheim.

Retur av varer

Retur kan skje dersom det kan refereres til fakturanummer/dato, at varen er i original stand i original emballasje uten skade. Retur skal være skriftlig begrunnet.

Kreditering skjer etter følgende betingelser:

  1. Varer som er feilsendt av Scandinavian Technology AS krediteres med 100 % av fakturabeløp
  2. Varer som returneres innen fakturaforfall krediteres med 85 % av fakturabeløp
  3. Varer som returneres etter fakturaforfall, men før 3 mnd. etter fakturadato krediteres med 50 % av fakturabeløp.
  4. Varer eldre enn 3 mnd. fra fakturadato tas normalt ikke i retur.

Det gis ikke kredit av fraktkostnader under punkt 2 og 3.

Annullering av ordre

Annullering av ordre aksepteres kun med samtykke fra Scandinavian Technology AS. Kostnader ved annullering, frakt og lignende blir i sin helhet belastet kjøper og utgjør minimum 10 % av vareverdi. Produkter som er spesialbestilt fra fabrikk for kjøper kan kun returneres når fabrikken har godkjent slik retur. Gebyr for retur av slike produkter fastsettes ved skjønn, men er dog minimum. 30 % av fakturaverdi dersom ikke annet er avtalt med selger.

Ansvar for mangler/ansvarsfraskrivelse

Selgeren er ansvarlig for de solgte gjenstander dersom det i rett tid reklameres på mangler som har oppstått på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil, eller andre mangler som skyldes selgerens forhold. Skade må meddeles uten opphold til selgeren etter at den er fastslått for at mangelen skal kunne påberopes. Ansvaret gjelder ikke for skader som er

skjedd under transport til kjøperen, eller som følge av normal slitasje, overbelastning, dårlige behandlinger, feilanvendelse, feil montering eller annen årsak utenfor selgerens kontroll. Et vilkår for at selgerens ansvar skal kunne gjøres gjeldene, er at delene stilles til selgers disposisjon for undersøkelse med oppgave over typebetegnelse samt

leveringsdato. Alle transportkostnader dekkes av kjøperen. Hvis selger ikke finner det hensiktsmessig å foreta reparasjoner, er hans ansvar begrenset til å foreta utskifting av varen. Selgeren er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet, eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. For øvrig har selgeren ikke noe ansvar for tap eller skade på person, eiendom eller annet direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som en følge av mangelen. Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med nærværende kontrakt er under alle omstendigheter begrenset til 40 % av kjøpesummen for varen.

Salgspant

Selgeren har salgspant i varen i henhold til lov av 8.2.1980. Salgspanten gjelder inntil kjøpesummen for leveransen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

Patent - mønster

Selgeren påtar seg intet ansvar hvis varen eller bruken av varen direkte eller som del av en annen vare bryter en patent eller varemerke.

Tvist

Disse bestemmelser gjelder bare hvis de ikke strider imot gjeldende lovbestemmelser eller andre avtaler som er blitt skriftlig bekreftet. Hvis noen av bestemmelsene faller ut som angitt, skal de resterende fremdeles ha sin gyldighet. I tilfelle søksmål fra en av partene skal saken avgjøres ved selgers verneting.